Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVmlXKWlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

QSR Vietnam

Được thành lập từ năm 2013, QSR Việt Nam là Công ty kinh doanh nhượng quyền các chuỗi thương hiệu F&B nổi tiếng tại Việt Nam, với hệ thống gần 150 nhà hàng, trải dài khắp 20 tỉnh thành trên cả nước. QSR Việt Nam được biết đến với các thương hiệu nổi tiếng như: The Pizza Company, Chang - Modern Thai Cusine, AKA House, Dairy Queen, Swensen’s.

Phương châm của Công ty: Thành công của mỗi cá nhân chính là thành công, đích đến của Công ty, với 4 giá trị cốt lõi song hành: QUAN TÂM - SỰ TỰ CHỦ - SỰ TIN CẬY - SỰ HIỆU QUẢ.

 • hZWZmJVmlXKWlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtwa5Ztb7Cx

Company Menu

Culture Tour

Life at QSR Vietnam

QSR Vietnam 's Activities

 • THE PIZZA COMPANY VÀ SWENSEN’S NHẬN GIẢI THƯỞNG BEST SALES GROWTH AWARD TẠI MINOR AWARD OF EXCELLENCE

  THE PIZZA COMPANY VÀ SWENSEN’S NHẬN GIẢI THƯỞNG BEST SALES GROWTH AWARD TẠI MINOR AWARD OF EXCELLENCE

  Tại sự kiện International Franchise Best Business Performance Award được MINOR tổ chức vào tháng 10, hai... View more
   hZWZmJVmlXKWlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZlok3TXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZmJVmlXKWlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWbbmKhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamdilJyanNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • QSR VIỆT NAM NHẬN GIẢI THƯỞNG BEST SALES GROWTH AWARD TẠI MINOR AWARD OF EXCELLENCE 2023

  QSR VIỆT NAM NHẬN GIẢI THƯỞNG BEST SALES GROWTH AWARD TẠI MINOR AWARD OF EXCELLENCE 2023

  Quay trở lại đường đua một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào năm 2022, QSR Việt Nam của chúng ta đạt được nhiều thành tích ấn... View more
   hZWZmJVmlXKWlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZloknTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZmJVmlXKWlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWbbmGhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamdilJyanNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • QSR VIETNAM DÀNH NHIỀU GIẢI THƯỞNG LỚN TẠI EMPLOYER OF CHOICE 2023

  QSR VIETNAM DÀNH NHIỀU GIẢI THƯỞNG LỚN TẠI EMPLOYER OF CHOICE 2023

  QSR Vietnam dành nhiều giải thưởng lớn tại Employer of Choice 2023Với mục đích vinh danh Top 100 Nhà tuyển dụng được yêu thích... View more
   hZWZmJVmlXKWlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZlokXTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZmJVmlXKWlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWbbmChq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamdilJyanNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
 • NGƯỜI QSR VIỆT NAM CHUNG TAY THAY ÁO MỚI TRƯỜNG MẪU GIÁO THỊ TRẤN TẠI TÂY NINH

  NGƯỜI QSR VIỆT NAM CHUNG TAY THAY ÁO MỚI TRƯỜNG MẪU GIÁO THỊ TRẤN TẠI TÂY NINH

  Có một thứ hạnh phúc gọi là san sẻ, niềm hạnh phúc đã trở thành nét văn hóa, niềm tự hào của QSR Việt Nam nói chung và các QSRer... View more
   hZWZmJVmlXKWlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZtvVpajpqWZp6uSkaOkzJuil1duppxscIaVpdihqKnBzsiDn82cmZlnmnTXnZqdhseUqdWjxZvKWGvPcpRwtbU.
  hZWZmJVmlXKWlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGWbbWmhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamdilJyanNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..

Pages

hZWZmJVmlXKWlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...