Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVmlW-XmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

QSR Vietnam

Được thành lập từ năm 2013, QSR Việt Nam là Công ty kinh doanh nhượng quyền các chuỗi thương hiệu F&B nổi tiếng tại Việt Nam, với hệ thống gần 150 nhà hàng, trải dài khắp 20 tỉnh thành trên cả nước. QSR Việt Nam được biết đến với các thương hiệu nổi tiếng như: The Pizza Company, Chang - Modern Thai Cusine, AKA House, Dairy Queen, Swensen’s.

Phương châm của Công ty: Thành công của mỗi cá nhân chính là thành công, đích đến của Công ty, với 4 giá trị cốt lõi song hành: QUAN TÂM - SỰ TỰ CHỦ - SỰ TIN CẬY - SỰ HIỆU QUẢ.

  • hZWZmJVmlW-XmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmtwa5Ztb7Cx

Company Menu

Life at QSR Vietnam

Inside review about QSR Vietnam

4.9
10 reviews
100%
employees recommend this company to friends
  • District Manager - 1718093281
    Pros: This is a professional working environment. The company always provides opportunities for me to develop my self. The company has very good policies and benefits for employees.
  • Sourcing Executive - 1718093281
    Pros: Good compensation and benefits for employees Friendly environment
hZWZmJVmlW-XmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...